Algemene voorwaarden

Voorwaarden ten behoeve van verhuur en huur van appartementen en algemene ruimten van boerderij Attema-Sate, hierna te noemen verhuurder.
De verbouwde schuur van de boerderij is afgestemd op een comfortabel verblijf met inachtneming van omgeving en oorsprong. Deze voorwaarden zorgen dat dit zo blijft.
1.     Reserveren

1.1.  Op alle reserveringen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing

1.2.  De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de reserveringsbevestiging.

2.    Reserveringsopdracht en betaling

2.1.  Iedere reserveringsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd via email of per post.

2.2.  Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de huursom betaald te zijn. De andere helft van het bedrag dient twee weken voor aankomst te zijn voldaan. Bij reservering korter dan 3 weken voor de aankomstdatum dient de volledige huur te worden betaald.

2.3.  Bij niet tijdige betaling is verhuurder gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht (zie artikel 3)

3.     Annulering door huurder

3.1.  Annulering dient per email of telefonisch aan verhuurder te worden doorgegeven.

3.2.  Bij annulering gelden de volgende restitutie percentages:

  • tot 6 weken voor aankomst teruggave van 100% van de huursom
  • van 4 tot 6 weken voor aankomst teruggave van 40% van de huursom
  • van 2 tot 4 weken voor aankomst teruggave van 20% van de huursom
  • 2 weken voor aankomst geen teruggave

4.     Annulering door verhuurder

4.1.  Indien verhuurder in de omstandigheden verkeert dat annulering van de gereserveerde accommodatie noodzakelijk is, wordt de betreffende huurder hierover direct geïnformeerd. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder of wanneer verhuurder geen alternatief kan aanbieden, zal verhuurder het door huurder betaalde bedrag terugstorten.

5.     Wijziging door huurder

5.1.  Wanneer huurder over wil boeken naar een ander appartement of wanneer er de wens is de huurperiode te wijzigen, dan is dat altijd mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode, mits er een ander appartement beschikbaar is. In het geval er geen beschikbaarheid is dan gelden de in artikel 3 vermelde voorwaarden.

6.     Aansprakelijkheid huurder

6.1.  Verblijven in Attema-Sate geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele aangerichte schade aan de appartementen, de inrichting van de appartementen of zaken die bij de appartementen horen, alsook zaken behorend bij de algemene ruimten, veroorzaakt door de huurder, komt voor rekening van de huurder.

6.2.  De appartementen en de omgeving eromheen zijn ingericht voor respectievelijk twee, vier en vier tot vijf personen. De huurder dient met de verhuurder te overleggen over het eventueel ontvangen van familieleden, vrienden of (on)bekenden. Het laten logeren is niet toegestaan.

6.3.  De huurder wordt gevraagd rekening te houden met de rust en privacy van de overige gasten en de omgeving en de monumentale status van het pand. In het geval hieraan geen gehoor gegeven wordt, is verhuurder gemachtigd huurder te vragen het pand te verlaten zonder zich te verplichten tot restitutie van de betaalde huursom over te gaan.

6.4.  De huurder zorgt dat het betreffende appartement opgeruimd is bij oplevering. Dit betekent dat het geheel een opgeruimde indruk maakt. Is dit na oordeel van verhuurder niet het geval, dan wordt hiervoor € 45,00 in rekening gebracht, als zijnde kosten van het opruimen.

6.5.  Roken is verboden, zowel binnen als buiten.

6.6.  Het gebruik van open vuur is niet toegestaan.

6.7.  Afval wordt achtergelaten in de daartoe beschikbare containers.

6.8.  Parkeren van maximaal 1 auto per appartement geschiedt op eigen risico op de daarvoor toegewezen plaatsen.

7.     Aansprakelijkheid van verhuurder

7.1.  Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of persoonlijk letsel van welke aard dan ook.

7.2.  Voor tussentijdse wijzigingen in prijzen of drukfouten kan verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

7.3.  De (prijs) informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs) informatie uit eerder verschenen edities.

7.4.  Verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die veroorzaakt wordt door zaken waar verhuurder geen invloed op heeft, zoals klimaat, rampen.

7.5.  In de appartementen is schoon bed-, bad- en keukenlinnen aanwezig bij aankomst.

7.6.  De appartementen worden schoon opgeleverd bij aanvang huur.

8.     Privacy

8.1  Bij het verzenden van het reserveringsformulier stemt de huurder in met het opslaan van gegevens door de verhuurder.

© 2024 Attema Sate, ontwerp & code door BW H ontwerpers